Komunikaty w protokole SIP

Komunikaty w protokole SIP możemy podzielić na dwie kategorie: żądania wysyłane przez klientów zwane metodami oraz odpowiedzi zwracane przez serwery. Każdy komunikat zawiera nagłówek opisujący szczegóły komunikacji.

Istnieje sześć podstawowych rodzajów metod:
1.INVITE - zapoczątkowanie wywołania przez zaproszenie użytkownika do sesji.
2.ACK - Potwierdza odebranie odpowiedzi na żądanie INVITE.
3.BYE - zakończenie wywołania.
4.CANCEL - anulowanie żądania trwającego.
5.REGISTER - rejestrownie agenta użytkownika i jego lokalizacji (nazwy hosta, IP)
6.OPTIONS – komunikowanie wiadomości o możliwościach wywołującego i wywoływanego telefonu SIP.


Odpowiedzi na żądania są identyfikowane trzema cyframi i podzielone na sześć grup:
1xx - Wiadomości informacyjne.
2xx - Odpowiedzi pozytywne.
3xx - Odpowiedzi przekierowania.
4xx - Odpowiedzi błędnych żądań.
5xx - Odpowiedzi błędu serwera.
6xx - Odpowiedzi błędów globalnych.

 

 

Przykładowe odpowiedzi SIP:


Wiadomości informacyjne:
100 Trying (Sprawdzenie dostępności),
180 Ringing (Dzwonienie),
181 Call Is Being Forwarded (Połączenie jest przełączone),
182 Queued (Kolejkownie),
183 Session Progress (Przebieg sesjii).


Odpowiedzi pozytywne:
200 OK.,
202 accepted: Used for referrals (zaakceptowane: używane w przypadku połączeń polecanych).


Odpowiedzi przekierowania:
300 Multiple Choices (Wiele wyborów),
301 Moved Permanently (Przeniesiony na stałe),
302 Moved Temporarily (Przeniesiony tymczasowo),
305 Use Proxy (Użyj Proxy),
380 Alternative Service (Usługa zastępcza).


Odpowiedzi błędnych żądań:
400 Bad Request (Błędne żądanie),
401 Nieautoryzowane: Używne tylk przez rejestratorów. (Pośrednicy - ang. Proxy - powinni używać autoryzację proxy 407),
402 Payment Required (Reserved for future use) Wymagana opłata (zarezerwowane do użycia w przyszłości),
403 Forbidden (Niedozwolone),
404 Not Found: User not found (Nie znaleziony: użytkownik nie znaleziony),
405 Method Not Allowed (Metoda nie jest dozwolona),
406 Not Acceptable (Nie do przyjęcia),
407 Proxy Authentication Required (Konieczna autentyfikacja pośrednika),
408 Request Timeout: Couldn't find the user in time (Żadanie przekroczyło limit czasu: użytkownik nie został znaleziony w czasie),
410 Gone: The user existed once, but is not available here any more. (Nieobecny: Użytkownik istniał w przeszłości, ale nie jest już tutaj dostępny),
413 Request Entity Too Large (Jednostka żądania zbyt duża),
414 Request-URI Too Long (URI żądania zbyt długie),
415 Unsupported Media Type (Nie obsługiwany typ nośnika),
416 Unsupported URI Scheme (Nie obsługiwany schemat URI),
420 Bad Extension: Bad SIP Protocol Extension used, not understood by the server (Niewłaściwe rozszerzenie: użyte błędne rozszerzenie protokołu SIP, nie rozpoznane przez serwer),
421 Extension Required (Rozszerzenie konieczne),
423 Interval Too Brief (Przerwa zbyt krótka),
480 Temporarily Unavailable (Czasowo niedostępny),
481 Call/Transaction Does Not Exist (Połączenie / tranzakcja nie istnieje),
482 Loop Detected (Wykryta pętla),
483 Too Many Hops (Zbyt wiele przeskoków),
484 Address Incomplete (Niekompletny adres),
485 Ambiguous (Niejasne),
486 Busy Here (Zajęte),
487 Request Terminated (Żądanie sfinalizowane),
488 Not Acceptable Here (Nie do przyjęcia tutaj),
491 Request Pending (Żądanie oczekujące na obsługę),
493 Undecipherable: Could not decrypt S/MIME body part (Nie do rozszyfrowania: nie można rozszyfrować treści S/MiME).


Odpowiedzi błędu serwera:
500 Server Internal Error (Wewnętrzny błąd serwera),
501 Not Implemented: The SIP request method is not implemented here (Nie zrealizowane: Metoda żądania SIP nie jest tutaj realizowana),
502 Bad Gateway (Niewłaściwa bramka),
503 Service Unavailable (Usługa nie jest dostępna),
504 Server Time-out (Przeterminowanie serwera),
505 Version Not Supported: The server does not support this version of the SIP protocol (Wersja nie obsługiwana: serwer nie współpracuje z tą wersją protokołu SIP),
513 Message Too Large (Zbyt duża wiadomość).


Odpowiedzi błędów globalnych:
600 Busy Everywhere (Zajęte wszędzie),
603 Decline (Odrzuć),
604 Does Not Exist Anywhere (Nigdzie nie istnieje),
606 Not Acceptable (Nie do przyjęcia).

 

 

Obecnie korzystasz z przeglądarki: Internet Explorer 6 (IE6).

Twoja aktualna przeglądarka internetowa musi być zaktualizowana do wersji Internet Explorer 7 (IE7), aby móc w pełni korzystać z naszej strony.

Dlaczego warto dokonać uaktualnienia do programu Internet Explorer 7? Firma Microsoft zaprojektowała Internet Explorer 7 od podstaw, wdrażając lepszezabezpieczenia, nowe zdolności, a także zupełnie nowy interfejs. Wiele zmian wynika z opinii milionów użytkowników, którzy testowane wstępnej wersji nowej przeglądarki. Najbardziej przekonującym powododem dla którego warto uaktualnić przeglądarkę jest poprawa bezpieczeństwa. Internet Explorer 7 sprawia, że surfowanie w internecie jest bezpieczniejsze, oferując większą ochronę przed wirusami, spyware i innymi podobnymi zagrożeniami internetowymi.

Program Internet Explorer 7 w wybranym języku, można znaleźć na stronie Internet Explorer 7.